close

bilgisayarda kalıp

İletişimKitap

Kitap \ “Örnek Uygulamalar İle Bilgisayar Destekli Kalıp”

 

“Örnek Uygulamalar İle Bilgisayar Destekli Kalıp” Ekin Yayınevi, 2012

Dünyaca tanınan “Lectra” programı; kalıp hazırlamada “Moderis”, pastal atmada “Diamino” ve tasarım yapmada “Kaledo” olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır. Türkiye’de en çok kalıp hazırlama ve pastal programı kullanılmaktadır. Hazır giyimde kalıpların hazırlanması, hazırlanan kalıpların pastalının çizilip ürünün kesilmesiyle imalata başlanır. Moderis programın işlevselliği çok seçenekli menülerden oluşmaktadır. Bu kitaptaki birinci bölüm, Moderis’de hazır giyim piyasasının ihtiyacı olan seçenekler açıklanmış, ikinci bölümde ise örnek uygulamalar ile kalıp yapım aşamaları şekillerle adım adım anlatılmıştır. Bu bölümde anlatılan modellerin kalıpları, 15 yıllık piyasa deneyimim sayesinde oluşturduğum, günün giyim alışkanlıklarını yansıtan temel kalıplardan oluşmaktadır. Üçüncü bölümde hazırlanan kalıpların Diamino’da çizilmesi anlatılmıştır. “Bilgisayar Destekli Kalıp ve Giysi Tasarımı” dersini  yıldır anlatmaktayım. Bu süreçte,öğrencilere programın seçenekleri tek tek anlatıldığında akılda kalmadığını, örnek uygulamalar ile anlatıldığında ise hem akılda kaldığını hem de giysi kalıbı hazırladıkları için mutlu olduklarını gözlemledim. Buradan yola çıkarak her yıl bir fazla örnek uygulama ile derslere anlatmaya devam ettim.

Derste kullandığım bu notları geliştirerek kitap haline getirdim. Bu kitap, lise ve üniversitelerde okuyan moda tasarım ve tekstil bölümü öğrencilerine, modelistik eğitimi veren kurumlara ve Lectra programını öğrenmek isteyen herkesin başvurabileceği bir kaynak olmuştur.

Devamı...
WhatsApp chat